"Predslov" alebo čo len chcete
 "Introduction" or whatever u want          Odišli sme, lebo sme sa...nudili? Prišli sme, aby sme si zarobili. Spoznali nový svet, nový kraj, nový mrav. Nových ľudí, nový dav. Našli nové priateľstvá, možno lásky...Spojili príjemné s užitočným, povinné s lajdáckym a hlavne...CARPE DIEM. Strávili sme dva a pol mesiaca mimo domov. Mimo priateľov, rodiny, opory. Samé so sebou. Nie jedna pre druhú, druhá pre prvú. Obe pre obe. Bolo to ťažké, ľahké, smiešne, slzavé, grcať sa nám chcelo, no nedalo a sračky sme tiež umývali. Stojí za to vedieť o tom (viac). Preto ak máte čas, chuť, náladu a guráž, nechajte sa pohltiť svetom, kde modrá nie je vždy modrou a more nie je vždy len teplé alebo studené...Vitajte na Cypre! ...kapoan ej oktešV
_______________________________________________________________________________

          We left from our country because we were... bored? We came to earn some money. Know the new world, a new region, new manners. New people, new crowd. Found new friends, maybe love...Join business with pleasure and especially ... Carpe Diem! We spent two and a half months away from home. Without friends and family,  reliance. By themselves. It was difficult, it was easy, funny, tearful, we wanted vomit, but we could not and we also washed shits. It´s worth to know about something (more) about it. So if you have time, taste, mood and guts, let yourself go into the world, where blue is not always blue and the sea is not just hot or cold... Welcome to Cyprus...asrev eciv si gnihtyrevE


Enjoy & havin' fun!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za milé úprimné slová. ❤